<< ตุลาคม 2015 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Karnda Newsletter July 2011


Karnda Newsletter July 2011
Welcome to Karnda School

เรียนผู้ปกครองทุกท่าน,

ขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมภายในโรงเรียนกานดาประจำเดือนกรกฎาคม 2554
เนื่องด้วยสาระข่าวกานดาในเดือนนี้มีทั้งกิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันเปิดสระว่ายน้ำ กิจกรรมวันสุนทรภู่ แม้ว่ากิจกรรมทางโรงเรียนจะมีมากขนาดไหนแต่สาระสำคัญของวิชาความรู้ของเราก็สำคัญควบคู่กันไปด้วยเช่นกัน หากผู้ปกครองท่านใดมีข้อเสนอแนะคำติชม กรุณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านสมุดจดการบ้านของเด็กๆ ได้นะคะ ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูกาลของหน้าฝนแล้ว อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ

ด้วยความปรารถนาดี
คณะครูโรงเรียนกานดา

Dear parents and students,

Welcome to Karnda newsletter on July, 2011. This month we have many activities to present. There are teacher respective day, Opening Jirapa’s swimming pool ceremony, Sunthorn phu day. Although, many activities but the teachers team still take care about the academic for the students. If you have any questions please advise us via the homework notebook. This is time for rainy season. Please be taking care of your health.

Kind regards,
Karnda Staff


กิจกรรม: พิธีวันไหว้ครู ประจำปี 2554                           

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2554 นี้ ทางโรงเรียนกานดาได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นเพื่อแสดงความเคารพและเป็นการแสดงความกตัญญู  ต่อครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดี โดยมีพิธีการนำพานธูปเทียนและพานดอกไม้ ซึ่งนักเรียนได้จัดทำมาด้วยวัสดุที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการมอบ ทุนการศึกษาเพื่อเป็นเกียรติให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดียอดเยี่ยม

ทางโรงเรียนกานดาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดี
จึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้

Teacher respective Day (Wai Kru) Ceremony: 2011

Wai kru ceremony in 2011, Karnda School provided the ceremony for respect the teachers. There is aim to show the gratefulness expression. In this activity has the flower bush pedestal with incense. Karnda team is very thankful for parents and students that take the natural objects. Furthermore;

Karnda School gave the scholarships to some students that have a great school record.

     


กิจกรรม: เปิดสระว่ายน้ำ จิรภา

โรงเรียนกานดา ได้จัดพิธีการเปิดสระว่ายน้ำ “จิรภา” โดยได้ทำพิธีบวงสรวง นิมนต์พระสงฆ์มาฉันภัตตาหาร และเจริญน้ำพุทธมลเพื่อเป็นสิริมงคล ทางโรงเรียนกานดาได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ปกครองทุกท่าน เพื่อร่วมเป็นเกียรติในพิธีการเปิดสระว่ายน้ำ และร่วมฟังวงดนตรีบรรเลงของโรงเรียนกานดาเพื่อเฉลิมฉลองพิธีเปิดสระว่ายน้ำดังกล่าว


Opening Ceremony for “Jirapa” Swimming Pool

Karnda School provided the ceremony for opening “Jirapa” swimming pool. We invited the monks to take sacrifice and asperse (rite of sprinkling with water). Moreover then we have a special for the parents guest to celebrate in Karnda Party around the “Jirapa” swimming pool with the Karnda band.


กิจกรรม : 26 มิถุนายน “วันสุนทรภู่รำลึก”

โรงเรียนกานดา ได้จัดกิจกรรมงาน “วันสุนทรภู่รำลึก” โดยมีการจัดแสดงการแต่งกายเป็นตัวละครต่างๆ ในวรรณคดีที่โด่งดังคือ “เรื่องพระอภัยมณี” มีทั้ง “พระอภัยมณี” “ชีเปลือย” และ “นางเงือก” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี

จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้


Sunthorn Phu Day

Karnda School provided the activity about “Sunthorn Phu Day”. All of students have a fancy dress for literature “Phra A-pai Ma nee”, the famous literature of Sunthorn Phu. There are “Phra A-pai ma nee”, “Chee-Pluay” and “Mermaid” avatars. All of Karnda team is thankful for the parents that provide your children to get dress about the literature.


Days to Note: July ปฏิทินกานดา: กรกฎาคม
1 July: วันสถาปนาลูกเสือไทย Thai Scout National Foundation Day.
15 July: วันอาสาฬหบูชา Asarnha Bucha Day.
16 July: วันเข้าพรรษา Buddhist Lent Day.